Podívej se na blog, video a pár fotek z regionů 2017

- Stezka -

Téma letošní stezky 2018 bude ze Starého zákona - biblické knihy Jozue a Soudců.

První číslo Dorošťáku 1 pro rok 2018:

Modlitba Páně + Desatero + Vyznání víry + pořadí knih Bible - vzory:

Blog Biblické stezky: https://dorostak.blogspot.cz/2018/ .